Loading ...

Expo 1992 – Sevilla

Československý pavilon na EXPO 1992 v Seville vytvořili Martin Němec a Ján Stempel. Byl to poslední společný pavilon Čechů a Slováků.

"Ocenění poroty za 'uplatnění novofunkcionalismu v navázáni na krásnou tradici našich třicátých let' bylo jistě oprávněné a souznělo nejen s dlouhodobějším směřováním autorů, ale nepochybně i s obecněji pociťovanou potřebou renesance české architektury návratem k jejím hrdým počátkům." (Petr Kratochvíl - zdroj: Česká architektura 1989-1999)

Černý dřevěný kvádr pavilonu, navržený architekty z ateliéru ADNS, měl záměrně provokovat svou strohostí a reagovat svou uměřeností na předchozí období postmoderních tvarových her. Dovnitř však nebyla vpuštěna původně navrhovaná konceptuální idea filosofa Petra Rezka, která se zdála schvalovacím komisím nevhodná, a tak se sem narychlo stěhovaly „osvědčené" skleněné plastiky.

Foto - Pavel Štecha

Hlavní partneři