Loading ...

Expo 1986 – Vancouver

Výstava byla věnována všem druhům dopravy a komunikaci mezi lidmi. Československo mělo na výstavě bohaté zastoupení. Jednak zde byl národní pavilon a jednak bylo Československo pověřeno vybudováním oficiálního pavilonu zachycujícího historii a budoucnost dopravy.

V kulturním programu vystoupily mimo jiné československé národopisné soubory Lúčnica a Konopa. Československý pavilón měl také na vancouverské výstavě značný úspěch a tvořily se před ním dlouhé fronty. Byl založen na audiovizuálním programu, který umožňoval např. virtuální prohlídku Prahy.

„V našem pavilonu jsme postavili kolo staré lokomotivy, jehož průměr byl 22 m. U tehdy československého pavilonu se tvořily fronty, aby Kanaďané i Čechokanaďané viděli tu nádheru. Zora Jandová k tomu zpívala písně a houpala se ve výšce 10 m na houpačce, což bylo dalším zpestřením našeho pavilonu. Byli jsme hrdí, že i lidé z tak malé země mohou ukázat světu, čeho jsou schopni.” vzpomíná Petr Kostenko, člen realizačního týmu.

(zdroj: http://www.bedekr.cz/texty/563.html)

Hlavní partneři