Loading ...

Expo 1967 – Montreal

Ze zpětného pohledu je světová výstava Expo 1967 v kanadském Montrealu dodnes považována za jednu z vůbec nejúspěšnějších jak z hlediska návštěvnosti, tak i počtu zemí, které se na ní zúčastnili a nakonec i ohlasu, kterého se jí dostalo tehdy zdaleka nejen na Západě.

Architekti Miroslav Řepa a Vladimír Pýcha měli navrhování budovy československého pavilonu ztížené neúplnými informacemi o náplni pavilonu. Vyprojektovali proto co nejuniverzálnější „kontejner“. Pavilon byl jednou velkou skládačkou: hmota fasády vznikla tak, že se na ocelovou konstrukci vršily bez malty keramické hurdisky opatřené glazurou.

Hitem naší expozice se staly různé historické památky, především slavný pohyblivý dřevěný Třebechovický betlém, Věstonická Venuše, obrazy mistra Theodorika, předměty z Židovského muzea v Praze nebo oltář od mistra Petra z Levoče. Technickou novinkou byl tzv. Kinoautomat – interaktivní filmové představení, které umožňovalo divákům prostřednictvím hlasování rozhodovat o průběhu děje filmu. Hlavním hrdinou filmu Člověk a jeho dům byl Miroslav Horníček, který zároveň tyto projekce projekce osobně moderoval v anglickém jazyce.

Po skončení výstavy byl pavilon prodán a převezen do New Foundlandu, kde dnes plní funkci kulturního centra pro města Gander a Grand Falls.

Hlavní partneři