Loading ...

Expo 1939 – New York

Již v roce 1938 oblétával zvláštní výbor svět, aby pro EXPO získal co největší podporu a přísliby účasti. Výstava byla zahájena 30. dubna 1939, pouhé dva týdny po obsazení Československa a čtyři měsíce před vypuknutím druhé světové války. Německo se výstavy neúčastnilo vůbec.

Pavilon tehdy již neexistujícího Československa zůstal demonstrativně nedokončen a přestože výstava pokračovala i v roce 1940, byl v této době z pochopitelných důvodů uzavřen. Zaměstnanci a personál zde přijali azyl a zůstali v USA.

Hlavní partneři