Loading ...

Expo 1935 – Brusel

Vstupní hala tohoto československého pavilonu byla 11m vysoká a procházelo se přes ni do nižší části pavilonu, tvořené ochozem okolo proskleného travnatého dvora. Ve vnějších stěnách nebyla žádná okna, světlo však dovnitř procházelo tzv. lucernovými okny v kombinaci se šedovými střechami.

Jelikož se jednalo o dočasnou stavbu, která musela být po skončení výstavy odklizena a staveniště uvedeno do původního stavu, byla její konstrukce převážně dřevěná.

Hlavní partneři