Loading ...

Expo 1900 – Paříž

Koncepcí interiéru pavilonu Rakouska-Uherska byli pověřeni Jan Koula a Josef Fanta, kteří zde byli za své dílo odměněni zlatou medailí. Josef Fanta je mimo jiné také autorem pražského Hlavního nádraží, vystavěném ve stylu secese. Jan Koula je zase autorem pavilonu pro Maroldovo panorama Bitvy u Lipan, který stojí v areálu holešovického výstaviště v Praze.

Úspěch na této výstavě slavil i pavilon tehdy čestvě osamostatněné Bosny a Hercegoviny, jehož výzdobu provedl na základě pověření pařížského komisaře výstavy český malíř Alfons Mucha, tehdy žijící v Paříži.

Hlavní partneři